Polish Catholic Masses

Posted on 08-10-2020 , by: Helena Tindall , in , 0 Comments

Msze świete w języku polskim odbywaja się w drugą i czwartą niedzielę miesiąca

University Catholic Center
2010 University Ave
Austin, TX 78705

Najnowsze informacje dotyczące restrykcji dostępne są na stronie Diocezji Austin

……………………..

Catholic mass in Polish language is held on the 2nd and 4th Sunday of each month at 2:00 pm at:

University Catholic Center
2010 University Ave
Austin, TX 78705

Please follow the current updates at Austin Diocese regarding social distancing regulations

 

 

share: