Children Art Contest/Konkurs Plastyczny Dla dzieci

Posted on 24-02-2019 , by: Art Gmurowski , in , 0 Comments

KONKURS PLASTYCZNY„WIELKI POLAK – TAKIEGO MISTRZA CHCĘ”

Austin Polish Society zaprasza serdecznie wszystkie dzieci oraz młodzież do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Wielki Polak, takiego mistrza chcę”. Ma on na celu zachęcić dzieci i młodzież do poznania sylwetek Polaków, którzy ze względu na swoje dokonania i postawy wpisali się w karty historii i dziś moga stać się naszymi autorytetami.

Rozstrzygniecie konkursu- 18 Maj 2019 podczas Majowki

Regulamin i Szczegoly

ART CONTEST for KIDS – Notable Pole – My Inspiration

The Austin Polish Society invites all children and youth to the art contest Notable Pole – My Inspiration, so to get to know the profiles of incredible Poles who, due to their achievements and attitudes, influenced a world becoming a significant part of the history and to present who inspires them the most.

Winners will be announced during Majowka on May 18th

Rules and Details

Karta Zgloszenia/Submission Form

share: