BADANIE ANKIETOWE / POLISH AMERICAN STUDY BY PIAST INSTYTUTE

Posted on 18-11-2020 , by: Helena Tindall , in , 0 Comments

FOR ENGLISH SCROLL DOWN

Nowa ankieta Instytutu Piasta ma na celu przedstawienie najnowszego oblicza

Polonii i jej postaw społecznych.

 

Piast Institute wraz z dr Dominikiem Stecułą z Colorado State University rozpoczął kolejne badanie ankietowe dotyczące Polonii pod tytułem Polish American Survey 2020. Piast Institute to uznany w całych Stanach Zjednoczonych think tank zajmujący się sprawami polsko-amerykańskimi i jedno z dwóch centrów informacyjnych powszechnego spisu ludności (CIC) w Michigan.

 

Celem badania jest zgromadzenie danych demograficznych, społecznych, gospodarczych i politycznych oraz innych informacji dotyczących amerykańskiej Polonii . Jego wyniki opublikowane będą w drugiej edycji Polish Americans Today. Pierwsza edycja wyników została opublikowana w 2010 roku pod kierunkiem nieżyjącego już prezydenta emeritus, dr Thaddeusa Radziłowskiego i Dominika Stecuły. Jest ona dostępna bezpłatnie na stronie internetowej Instytutu Piasta (www.piastinstitute.org).

 

Nowa ankieta Instytutu ma dostarczyć aktualnych informacji o Polonii, które zostaną

opublikowane i udostępnione dla badaczy, naukowców, organizacji polonijnych, dziennikarzy, firm oraz wszystkich zainteresowanych amerykańską Polonią.

 

„Naszym celem jest zrozumienie relacji, jakie mają Amerykanie polskiego pochodzenia z Polską i Polonią, znaczenia ich wielowymiarowej i złożonej tożsamości , poczucia przynależności i ich zaangażowania w działalność instytucji polonijnych i działalność biznesową”. powiedział dr Dominik Stecuła. W chwili obecnej takie dane nie istnieją, z wyjątkiem wcześniejszych informacji uzyskanych w poprzednim badaniu przez Instytut.

Ankieta jest dostępna w języku angielskim pod następującym linkiem:

www.polishamericanstudy.com. Jest ona całkowicie anonimowa, a respondenci mogą pominąć pytania, na które nie chcą udzielić odpowiedzi. Podane przez Państwa informacje będą całkowicie poufne. Ze względu na jej kompleksowy charakter wypełnienie ankiety zajmuje około 30 minut. Mamy nadzieję, że wszyscy, którzy utożsamiają się z polskim dziedzictwem, wezmą udział w ankiecie, aby pomóc zebrać informacje na temat Polonii. W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o kontakt z Instytutem Piasta pod adresem: info@piastinstitute.org lub telefonicznie pod numerem 313.733.4535. W

 

Pragniemy Państwu podziękować za zaangażowanie w sprawy społeczności polonijnej i udział w tym ważnym projekcie Instytutu Piasta. 

 

Podpisali, Członkowie Polsko-Amerykańskiej Komisji ds. Badań Polonii

 

Virginia Skrzyniarz, CEO and Co-Founder of Piast Institute

Dominik Stecuła, Ph.D. Assistant Professor of Political Science, Colorado State University

Alexander Clegg, Polish American Affairs, Piast Institute

Malgorzata Tulecki, Executive Director, Piast Institute

Dylan Siwicki, CIC Intern, Piast Institute

Marzanna Owinski, Polish Cultural Programming, Piast Institute

Grzegorz Fryc, President of Gram-X Promotions

 

 

*********************************************************************************************************

Dear Friend of Piast Institute,

 

Piast Institute Launches

2020 Polish Americans Study

 

A new survey from the Piast Institute hopes to present the latest face of Polonia and its social attitudes. 

 

The Piast Institute along with Dr. Dominik Stecuła of Colorado State University has launched the 2020 Polish American Survey. The Piast Institute is a nationally recognized think tank focused on Polish and Polish American affairs and is one of two Census Information Centers (CIC) in Michigan.

 

This survey is the second edition of the Polish Americans Today Survey, which collects the demographic, social, economic and political information and attitudes of Polish-Americans. Under the direction of the late Dr. Thaddeus Radzilowski, President Emeritus, and Dominik Stecuła, the first batch of results was published in 2010, and is available free of charge on the Piast Institute’s website (www.piastinstitute.org).

 

This new survey by the Piast Institute will provide updated information about Polonia. It will lead to the release of an updated volume, which will be relevant to countless researchers, scholars, community organizations, journalists, businesses,and anybody else interested in Americans of Polish descent.

 

“Our goal is to understand the connection that people have to Poland and to the Polish American community, the importance of different aspects of their complex identities, the sense of belonging they feel towards Polonia institutions, as well as their engagement with them and Polish American businesses.” said Dr. Dominik Stecuła. No data of this sort currently exists, with the exception of the previous surveys conducted by the Institute.

 

This survey, available in English, can be accessed at the following link: www.polishamericanstudy.com. It is completely anonymous and participants can skip any question they do not want to answer. The information you give will be kept confidential and will not be linked to you in any way. The survey takes about 30 minutes to complete, which is due to its comprehensive nature. We hope that all people who identify with their Polish roots will consider filling it out to help Polonia learn more about itself. If you have any questions, please contact the Piast Institute at: info@piastinstitute.org or call 313.733.4535. You can also send an email regarding questions on the survey to: dominik.stecula@colostate.edu.

 

Thank you for serving the Polish American community and voluntarily participating in this important survey by the Piast Institute. 

 

Signed, the Polish American Survey Committee Members

 

 

Virginia Skrzyniarz, CEO and Co-Founder of Piast Institute

Dominik Stecuła, Ph.D. Assistant Professor of Political Science, Colorado State University

Alexander Clegg, Polish American Affairs, Piast Institute

Malgorzata Tulecki, Executive Director, Piast Institute

Dylan Siwicki, CIC Intern, Piast Institute

Grzegorz Fryc, President of Gram-X Promotions

Marzanna Owinski, Polish Cultural Programming, Piast Institute

 

share: