Polski Klub Historyczny

Obecnie Klub jest prowadzony przez Joannę Sokołowską-Gwizdka – pisarkę, dziennikarkę, autorkę książek o Helenie Modrzejewskiej „Co otrzymałam od Boga i ludzi” i teatrze polskim w Toronto „Teatr spełnionych nadziei”, redaktor naczelną internetowego magazynu poświęconego polskiej kulturze poza krajem „Culture Avenue”, wielokrotnie nagradzaną m.in. polonijnym Oskarem – statuetką Złota Sowa w Wiedniu czy nagrodą im. M. Płażyńskiego przyznaną przez Press Club Polska za redakcję magazynu „Culture Avenue” (www.cultureave.com). Kontakt :  joanna.sokolowska@gmail.com  lub joanna@jsokolowska.com

W roku 2021 spotkania odbywają się online na platformie ZOOM w formie wywiadów z osobami ze świata kultury i literatury. 

Dotychczas, gośmi Joanny Sokołowskiej-Gwizdka byli pisarz Jarosław Abramow-Newerly, reżyser i scenarzysta Marek Probosz oraz dramaturg i reżyser Kazimierz Braun.

Klub historyczny powstał w 2017 r. , z inicjatywy Krzysztofa Matyszewskiego,  byłego członka zarządu Austin Polish Society.
Pomysłodawca zakładał, że będą to spotkania w języku polskim, jeden z uczestników zaprezentuje wybrany temat z historii Polski, a po prelekcji zainteresowani będą mogli podzielić się swoimi uwagami w luźnej rozmowie przy herbacie.  Dotychczas rozmawialiśmy o różnych regionach Polski, z których pochodzą uczestnicy Klubu, m.in. Kielcach, Jaśle, historycznym Krakowie, Piotrkowie Trybunalskim, Lidzbarku Welskim, mówiliśmy o unikalnym języku na Śląsku, husarii, bitwie pod Grunwaldem, Wielkiej Smucie, polskich noblistach, Ignacym Janie Paderewskim, odzyskaniu niepodległości, kuchni staropolskiej, a także o wielkich polsko-amerykańskich aktorkach – Helenie Modrzejewskiej i Poli Negri.

************************************************************************************************************************************

Polish History Club

The Polish History Club was started in 2017 by Krzysztof Matyszewski a Board of Director member. The purpose of meetings is to cultivate Polish culture, history and language,therefore the meetings are conducted in a Polish language, however anybody is welcome, regardless of a Polish language level. Currently, the club meetings are conducted by the editor in chief of the online magazine devoted to the polish culture beyond borders: Culture Avenue, Joanna Sokołowska-Gwizdka
Contact: joanna.sokolowska@gmail.com

**********************************************************************************************************************************

ARCHIWUM W JĘZYKU POLSKIM

2021

Spotkanie z Jarosławem Abramow-Newerly -1.31.2021

2020

Spotkanie  z Markiem Proboszem -11.15.2020

Spotkanie z Anną Habryn- 08.29.2020

Spotkanie z Kazimierzem Braunem-05.31.2020